Vriendenborrel donderdag 21 februari

Vriendenborrel donderdag 21 februari

U bent van harte welkom op de eerste Vriendenborrel van dit jaar. Deze vindt plaats in de foyer van Theater aan het Spui. Dit keer op donderdag 21 februari a.s. vanaf 17.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst zal de voorzitter een praatje houden én zal de prijs worden uitgereikt aan de winnaar van het Zoekplaatje. 

17-02-2019 Lees meer

Inspraak Woonagenda

De Vrienden hebben aan de commissie Ruimte een brief geschreven over de Woonagenda. Daarin wordt ervoor gepleit het bouwen van woningen voor de middengroepen goed te regelen.

16-01-2019 Lees meer
Noodzetel

Noodzetel

Wat te doen als de atoombom valt? Het was een vraag die de wereld gedurende de Koude Oorlog niet losliet. Ook in Den Haag dacht de regering na over bunkers, want zelfs als de bom zou vallen moest het land bestuurd worden. Er kwamen vanaf de jaren ’70 atoombunkers onder de nieuw te bouwen Haagse ministeries, de zogenoemde noodzetels. 
Er zijn nog 2 plaatsen vrij. 

10-01-2019 Lees meer
Inspraak Vuurtorenweg

Inspraak Vuurtorenweg

In 2015 startte het overleg van de gemeente met de ontwikkelaar over het bouwproject Vuurtorenweg 35-37. Pas in 2018 werd daarover de discussie in de gemeenteraad gevoerd. Op 9 januari van dit jaar hadden wij de gelegenheid om daarover in te spreken bij de commissie Ruimte.

09-01-2019 Lees meer

Overleg verkeersdruk Centrum-Noord

De Vrienden nemen deel aan het overleg over de verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.

05-12-2018 Lees meer

Hoorzitting over woontorens in de directe omgeving van het OCC

Tijdens de hoorzitting op 30 oktober 2018 over dit onderwerp is door de Vrienden een pleitnotitie ingebracht die ingaat op het woon- en leefklimaat in de omgeving rond het gebied van het het braakliggende terrein tussen Turfmarkt-Turfhaven-Schedeldoekshaven-Spui.

30-11-2018 Lees meer
Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

De Vrienden hebben in november tweemaal ingesproken over het omgevingsplan Binckhorst.
Wat betreft de koopwoningen voor de middengroepen heeft de wethouder intussen een toezegging gedaan.
Met betrekking tot de andere punten is het afwachten welke besluiten de gemeenteraad op 29 november neemt.

23-11-2018 Lees meer
Hoorzitting over omgevingsplan Binckhorst

Hoorzitting over omgevingsplan Binckhorst

De Vrienden van Den Haag hebben op 12 september 2018 ingesproken bij de hoorzitting van de commissie Ruimte over het omgevingsplan Binckhorst.

Daarbij stelden zij de volgende punten aan de orde: de noodzaak van woningen voor de middengroepen, een uitgewerkt plan voor groen en water, luchtkwaliteit, verkeer en wonen, te globale plannen en hoogbouw en verdichting.

16-09-2018 Lees meer

Wat houdt ons bezig?

In haar vergadering van 20 februari 2019 houdt de werkgroep stadsbeeld en stadsgroen zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Bouwproject Vuurtorenweg 35-37
  • Bouwproject Plesmanduin
  • Gebiedsvisie Internationale Zone
  • Overtoerisme (overlast door toerisme)
  • Gemeentelijk beleid m.b.t. de woningmarkt
  • De tunnel van de parkeergarage Noordboulevard.

Voor vragen en opmerkingen stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Winkel

De vereniging biedt een aantal artikelen aan over Den Haag waarmee u anderen kunt verblijden of uw huis verfraaien. 

WENSKAARTEN. Al jaren een topic van de Vrienden. Doe iets uitzonderlijks in dit digitale tijdperk, verstuur een analoge kaart! Lees verder

 

DVD BOX `BOUWEN AAN DEN HAAG`. Een box met 10 interessante dvd's. Een must voor iedere Vriend die de ontwikkeling van de stad in de afgelopen 65 jaren wil zien. Lees verder

 

HANG DEN HAAG AAN DE WAND. Frans de Leef, een veelzijdig Haagse kunstenaar, biedt zeefdrukken aan. Vrienden kunnen deze kopen met maar liefst 20% korting. Lees verder

 

WENSKAART IN HUIS. Wilt u de wenskaarten niet alleen versturen, maar er zelf ook van blijven genieten? U kunt er een aan de wand hangen. Lees verder

 

VERJAARDAGSKALENDER. Een fraai uitgevoerde verjaardagskalender met door Vrienden gefotografeerde objecten (monumenten, gebouwen, pleinen, parken, lanen, enz.) die karakteristiek zijn voor onze stad. Lees verder