Inspraak over grondbeleid

De nota grondbeleid bevat een paar aspecten waarover wij ons zorgen maken. Het gaat om erfpacht en om vergaande mandatering van besluiten over grond.

Daarom heeft Christine Sijbesma in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze nota.

03-07-2019 Lees meer
Inspraak over de Internationale Zone

Inspraak over de Internationale Zone

De concept gebiedsvisie Internationale Zone biedt veel mooie woorden over verduurzaming en vergroening, maar spreekt helaas ook over een verkeersknooppunt bij het Hubertusviaduct en Madurodam en een sneltram naast de Teldersweg. Bovendien wordt voorgesteld om internationale instellingen met zware veiligheidseisen te concentreren rond het monumentale Plein 1813.

Daarom heeft Jacob Bijl in de commissie Ruimte op 26 juni ingesproken over deze gebiedsvisie.

(foto gemeente Den Haag)

03-07-2019 Lees meer
Inspraak over hoge woontorens bij Hollands Spoor

Inspraak over hoge woontorens bij Hollands Spoor

De hoge woontorens die gepland zijn bij Hollands Spoor leveren geen woningen voor de middengroepen en voor gezinnen op, maar leiden wel tot een slecht verblijfsklimaat in de omgeving. Daarom heeft Christine Sijbesma in de commissie Ruimte namens de Vrienden van Den Haag op 8 mei 2019 ingesproken over de Nota’s van Uitgangspunten HS-kwartier en Haagvlietpoort.

(foto: Wax Architectural Visualizations)

08-05-2019 Lees meer

Inspraak Woonagenda

De Vrienden hebben aan de commissie Ruimte een brief geschreven over de Woonagenda. Daarin wordt ervoor gepleit het bouwen van woningen voor de middengroepen goed te regelen.

16-01-2019 Lees meer
Inspraak Vuurtorenweg

Inspraak Vuurtorenweg

In 2015 startte het overleg van de gemeente met de ontwikkelaar over het bouwproject Vuurtorenweg 35-37. Pas in 2018 werd daarover de discussie in de gemeenteraad gevoerd. Op 9 januari van dit jaar hadden wij de gelegenheid om daarover in te spreken bij de commissie Ruimte.

09-01-2019 Lees meer

Overleg verkeersdruk Centrum-Noord

De Vrienden nemen deel aan het overleg over de verkeersdruk in het noordelijk deel van het centrum.

05-12-2018 Lees meer

Hoorzitting over woontorens in de directe omgeving van het OCC

Tijdens de hoorzitting op 30 oktober 2018 over dit onderwerp is door de Vrienden een pleitnotitie ingebracht die ingaat op het woon- en leefklimaat in de omgeving rond het gebied van het het braakliggende terrein tussen Turfmarkt-Turfhaven-Schedeldoekshaven-Spui.

30-11-2018 Lees meer
Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

Inspraak Binckhorst 5 en 14 november 2018

De Vrienden hebben in november tweemaal ingesproken over het omgevingsplan Binckhorst.
Wat betreft de koopwoningen voor de middengroepen heeft de wethouder intussen een toezegging gedaan.
Met betrekking tot de andere punten is het afwachten welke besluiten de gemeenteraad op 29 november neemt.

23-11-2018 Lees meer

Wat houdt ons bezig?

In de vergadering van de werkgroep stadsbeeld en stadsgroen van 17 juli 2019 stonden de volgende punten op de agenda:

- gesprek met gemeenteraadsfracties over de gevolgen van de vele bouwplannen voor de leefbaarheid en over woningbouw voor de middengroepen;
- de leefbaarheidseffectrapportage;
- de plannen voor de Internationale Zone;
- het grondbeleid;
- het verkeersbeleid.

Samen met het Wijkoverleg Scheveningen hebben wij onze standpunten naar voren gebracht bij de rechtszitting over het project Vuurtorenweg 35-37 op 24 juni. De uitspraak van de bestuursrechter wordt verwacht omstreeks 5 augustus.

De werkgroep gaat op 14 juli het gebied bij Hollands Spoor en de Laakhavens verkennen waar veel hoogbouw gepland wordt.

Wilt u reageren, klik dan op: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl

Winkel

De vereniging biedt een aantal artikelen aan over Den Haag waarmee u anderen kunt verblijden of uw huis verfraaien. 

WENSKAARTEN. Al jaren een topic van de Vrienden. Doe iets uitzonderlijks in dit digitale tijdperk, verstuur een analoge kaart! Lees verder

 

DVD BOX `BOUWEN AAN DEN HAAG`. Een box met 10 interessante dvd's. Een must voor iedere Vriend die de ontwikkeling van de stad in de afgelopen 65 jaren wil zien. Lees verder

 

WENSKAART IN HUIS. Wilt u de wenskaarten niet alleen versturen, maar er zelf ook van blijven genieten? U kunt er een aan de wand hangen. Lees verder

 

VERJAARDAGSKALENDER. Een fraai uitgevoerde verjaardagskalender met door Vrienden gefotografeerde objecten (monumenten, gebouwen, pleinen, parken, lanen, enz.) die karakteristiek zijn voor onze stad. Lees verder