Boeken

 

René Vlaanderen is geboren op 17-4-1949 in Amsterdam, maar al  vanaf 1954 Hagenaar. Hij is lid van de "Vrienden"  sedert 1980 en bestuurslid gedurende de jaren 2005-2016. Vanaf 1974 was hij jurist  bij de VNG en heeft hij bij diverse ministeries gewerkt. Van 1978-1994 was hij gemeenteraadslid, waarvan van  1986-1992  wethouder. Tegenwoordig is hij vooral betrokken bij erfgoedorganisaties. In zijn periode als bestuurslid verzorgde René al jaren boeiende boekrecensies voor Ons Den Haag. Hij zal dat ook blijven doen voor de website.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Win "Rene's keus"

Naast de recensies, waar hieronder een keus van de laatste anderhalf jaar staat,  kiest  René Vlaanderen drie maanden een boek om weg te geven aan een lid van de Vrienden. U kunt “Rene’s keus” winnen door een aantal vragen in relatie tot het boek te beantwoorden. Onder de goede inzenders wordt het boek verloot.  Het boek dat de leden in december-januari-februari konden winnen is:  HOLLANDS SPOOR – een koninklijk treinstation van  Koos Havelaar. De goede antwoorden zijn 1b, 2a, 3a en 4c. Na loting is de winnaar mevrouw A.C.H. van Bussel-Neerscholten

Het boek dat te winnen is in maart, april en mei is: De Papaverhof van Jan Wils, auteur Marcel Teunissen. De vragen zijn>

In welke wijk ligt de Papaverhof?
a. de Heesterbuurt
b. Bohemen
c. de Bloemenbuurt
d. Rustenburg-Oostbroek
 

Het woningbouwcomplex is vooral geïnspireerd door
a. de Amsterdamse School
b. de Art Nouveau
c. architect F.L. Wright
d. de Nieuwe Zakelijkheid
 

Bij welk bekend bouwwerk is Jan Wils niet betrokken geweest?
a. het Gemeentemuseum Den Haag
b. de Chinese Muur (einde Laan van Meerdervoort)
c. het Olympisch stadion Amsterdam
 

Welke primaire kleur heeft Wils in het buitenschilderwerk van de Papaverhof niet toegepast?
a. geel
b. blauw
c. groen
d. rood

 

 

 

 

 

Stuur uw antwoorden vóór 1 juni 2018 naar: website@vriendenvandenhaag.nl


Boekrecensies 2015-2016

Boekrecensie: Papaverhof 100 jaar modern

05-03-2018

De Papaverhof is een UNESCO- en rijksmonument, waaraan nu een boek is gewijd.

Boekrecensie: Hollands Spoor – oud juweel in nieuwe zetting

21-02-2018

Het bijna 125 jaar oude station Hollands Spoor is het tweede station op die plek. Werd de trein aanvankelijk beschouwd als de omstreden concurrent van trekschuit en postkoets, het belang van snelle treinverbindingen werd al ras duidelijk.

Hans van Beek – architect – kracht door wisselwerking

01-11-2017

Kort na 1970 vond in Den Haag een revolutie in stedenbouw en architectuur plaats. Hans van Beek speelde daarin op tenminste twee manieren een hoofdrol. Samen met enkele studiegenoten verzette hij zich via de werkgroep Dooievaar tegen de cityvorming in de binnenstad en – vooral – tegen de enorme verkeersdoorbraken die daarvoor in de ogen van de gemeente nodig waren. Samen met de minstens even eigengereide Sjoerd Schamhart demonstreerde hij d.m.v. het woningcomplex Couperusduin dat woningbouw met een hoge kwaliteit in zeer hoge dichtheid goed in e omgeving is in te passen door middelhoog te bouwen met ondergronds parkeren en een levendig gevelbeeld.

W.B. Van Liefland – eigenzinnig architect en stedenbouwkundige 1857-1919

09-03-2017

Van Liefland – eigenzinnig architect en stedenbouwkundige 1857-1919

Den Haag groeide eind 19e/begin 20e eeuw in rap tempo. Van Liefland heeft daaraan kwalitatief en kwantitatief een grote bijdrage geleverd in alle delen van de toenmalige stad. Veel is alweer afgebroken. De zojuist verschenen monografie belicht niet alleen het werk van Van Liefland, maar ook de wijze waarop besluiten over stadsuitleg en grote bouwprojecten tot stand kwamen.

Den Haag Architectuurstad

22-12-2016

René's Keus die de leden kunnen winnen in januari/februari 2017 is het boek 'Den Haag  Architectuurstad'. Het boek is een eerbetoon aan het Haagse erfgoed. Het boek heeft het formaat van een stoeptegel, 30 x 30 cm. Op straat lijkt dat niet veel, maar op de salontafel is het een indrukwekkende afmeting.

 

Geschiedenis van Den Haag in vogelvlucht

01-12-2016

Deze nieuwe geschiedschrijving komt relatief kort na de vorige. Niettemin zullen veel mensen de combinatie van een bondige tekst en talrijke afbeeldingen verwelkomen. Het is een aanrader, voor uzelf of als cadeau. Lees de recensie

Bleek van Begeerte – winkelarchitectuur in Den Haag

05-01-2016

Den Haag was vanaf het einde van de 19e eeuw een chique winkelstad. De beau monde van geheel Nederland wilde flaneren en inkopen doen in de binnenstad – vooral de Dagelijkse Groenmarkt, Hoogstraat, Venestraat en Spuistraat – waar luxe en verfijning zich concentreerden.

Adam Schadee, stadsarchitect 1891 – 1927

04-01-2016

Het stadsbeeld van Den Haag veranderde rond de vorige eeuwwisseling drastisch. De bevolking groeide explosief tot ver buiten de traditionele grachtengordel. Maar ook deed de nieuwe tijd z’n intrede met voorzieningen als elektriciteit, openbaar vervoer, scholen en badhuizen. Adam Schadee, ambtenaar van Gemeentewerken, belichaamt deze modernisering van Den Haag.

Compact en Harmonisch – sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015

03-01-2016

De behoefte aan goede, goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen is altijd van grote invloed geweest op de stadsontwikkeling en daarmee op het stadsbeeld. Een derde deel van alle woningen in de stad valt onder de categorie sociale woningbouw.

De gebroeders Fels, onbekend en toch bemind

01-01-2016

De gebroeders Fels, onbekend en toch bemind

Henk en Koos Fels zegt u …..?
Inderdaad, de architectenbroers mogen dan in de vergetelheid zijn geraakt, zij hebben een gewaardeerde bijdrage aan het Haagse stadsbeeld geleverd. De bekende architectuurhistoricus Marcel Teunissen en Koos’ kleinzoon Rob wijden er een lijvige publicatie aan.

Pastoor van Ars – Monument van Aldo van Eyck

Van buiten lijkt het een bunker, van binnen is de verstilde sfeer van de strakke en sobere Pastoor van Ars-kerk voor velen een aangename verrassing. Het kale grijze beton, het daglicht door de koepels en de papieren lichtbollen vormen de spartaanse maar serene ambiance die noodt tot bezinning.

Den Haag in beelden

Standbeelden zijn een vanzelfsprekend onderdeel van het stadsbeeld. Toch zal niet iedereen kunnen zeggen wie die veldheer op zijn paard tegenover paleis Noordeinde is. En waarom is diezelfde man op het Plein afgebeeld als een bedachtzaam staatsman met een hondje aan zijn voeten? Waarom hebben we een monument voor Hendrik Coenraad Dresselhuys en niet voor Thorbecke?

Den Haag stad in oorlog – stad in vrede

Den Haag is na Rotterdam de stad die het zwaarst is getroffen door de Tweede Wereldoorlog. Dat is, hoewel door de bezetter verboden, fotografisch goed gedocumenteerd. Een ‘toen & nu’-fotoboek toont stadsbeelden die door de oorlog zijn veranderd, maar laat ook zien dat veel ongewijzigd is gebleven.

Struinen door het Statenkwartier – 9 ontdekkingstochten

De bouw van het Statenkwartier was rond 1915 voltooid. De wijk is dus al enigszins bejaard, maar vitaler dan ooit. Een informatieve wandelgids voert ons door een van de meest gewilde wijken-op-het-zand. Een prima boekje.

Huis ten Bosch De Oranjezaal – pracht en praal van de Oranjedynastie

Architect Pieter Post startte de bouw van het ‘lusthuys’ in 1645 in opdracht van Amalia van Solms, de vrouw van stadhouder Frederik Hendrik. Na diens dood in 1647 liet Amalia de centrale Oranjezaal rijkelijk decoreren ter nagedachtenis en verheerlijking van haar roemrijke echtgenoot

Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag – een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 t/m 2013,

De archeologische dienst van Den Haag maakte een boek over alle archeologische kennis die in de afgelopen 250 jaar over het Binnenhof is verzameld, en dat is nogal wat. Het Binnenhof mag zich als bakermat van onze stad en brandpunt van de staatsmacht in een grote belangstelling verheugen.

Geschiedenis van Scheveningen – van 1875 tot heden

Scheveningen is altijd een onderdeel van Den Haag geweest, maar met eigen identiteit en tradities. Deel 2 van de monumentale geschiedschrijving belicht de periode vanaf 1875, waarin de visserij, de badplaats en de uitbreiding van Den Haag zich onstuimig ontwikkelden. De moeizame verhouding met grote broer Den Haag loopt als een rode draad door het verhaal.

Chinese Muur 50 jaar

Het was in 1965 een revolutionair flatgebouw en eigenlijk is het dat nog steeds: ruim 550 meter lang, 30 trappenhuizen, 360 flats, tezamen een giga windscherm voor de achterliggende wijk Waldeck. Het gebouw is ondanks zijn lengte en simpele gevel niet saai, vooral door de flauwe kromming.