Paleisplein met Wilhelmina Monument

DOSSIER:  werkgroep Levende Historie Januari 2017

De Gemeente heeft laten weten dat de verandering van het Paleisplein meer tijd kost omdat er o.a. met de dienst van Het Koninklijk Huis en met de erven van het Wilhelminamonument gesproken moet worden. De grote lijn (aantrekkelijk en groen verblijf) is duidelijk. Het plein voor het Paleis Noordeinde wordt  een verbinding tussen de twee delen van het Noordeinde en een hoogtepunt voor bezoekers. Er wordt dus eerst een begin gemaakt met de veranderingen aan de straten. Alle plannen liggen voor iedereen ter inzage  tijdens de inloopbijeenkomst die op dinsdag 17 januari a.s. zal plaatsvinden van 17.00- 19.00 uur in de Paleiskerk. Hierin zijn ook de vier denkrichtingen te zien die er voor het Paleisplein zijn gemaakt. De gemeente wil graag weten wat inwoners vinden van deze schetsen.

Het college heeft eind december 2016 besloten om het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Noordeinde, Hoogstraat, Heulstraat vrij te geven voor inspraak. In de stukken zijn er voor het Paleisplein met het Wilhelminamonument een aantal denkrichtingen gemaakt, waar de afdeling Projectmanagement Den Haag tijdens de inspraakperiode (23-12-2016 tot 7-2-2017) met betrokkenen over wil spreken. De werkgroep Levende Historie wordt daarvoor uitgenodigd.


 

DOSSIER:  werkgroep Levende Historie September t/m december 2016:

In 2017 gaat de gemeente met de herinrichting van het gebied Heulstraat- Noordeinde beginnen, dan krijgt het monument voor Koningin Wilhelmina te maken met vernieuwingen omdat het ‘Paleisplein’ een aangenamer verblijfklimaat moet krijgen. Dit zou door ‘halfverharding en meer groen’ gerealiseerd kunnen worden. Men wil het ruimtelijk kader en de koninklijke allure van het plein vergroten zodat het meer bezoekers aan het gebied kan binden.  Het plein heeft baat bij een ‘aangename groene ruimte voor verpozing en verblijf’ en zal dus het karakter van een tuin moeten krijgen. Met de vele verschillende bestratingsmaterialen en losse objecten  is de plek nu niet echt uitnodigend, aldus de plannen van de wethouder Boudewijn Revis.

In het nieuwe ontwerp zou ook de ruimtelijke relatie met de  - ’s-avonds afgesloten - tuin van de Raad van State verbeterd worden. Aan de Advies Commissie Openbare Ruimte (ACOR) is gevraagd om de plek rustiger in te richten, waarbij gedacht wordt aan het zo mogelijk verwijderen van de – volgens de plannenmakers – ‘gedateerde elementen’  van het Nationaal monument, hetgeen inhoudt dat alleen het beeld van Charlotte van Pallandt op een sokkel kan blijven staan en de bijbehorende muren met teksten en bestratingselementen, naar ontwerp van architect Prof. Ir. Sam van Embden, komen te vervallen. Het gaat om een integraal ontwerp, dat veel ruimte in beslag neemt. Het werd in 1987 geplaatst, ter nagedachtenis aan de vrouw die van 1898 tot 1948 koningin was, met speciale aandacht voor de periode 1940-45, toen de vorstin vanuit Engeland met haar stem via radio Oranje vele Nederlanders moreel wist te steunen.

De vraag is of het weghalen van ‘gedateerde elementen’  legitiem zou zijn als er iets beters voor in de plaats kan komen, maar is de vernieuwing wel werkelijk een verbetering? Het vergroten van de koninklijke allure van het Paleisplein en het verhogen van het aantal bezoekers kan immers even goed met behoud van het monument gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld door het monument opnieuw in de belangstelling te brengen.

De Werkgroep Levende Historie plaatste bovenstaand bericht in de nieuwsbrief van De Vrienden (sept. 2016) met een oproep aan de leden om te horen hoe u over de mogelijke ontmanteling van het Wilhelmina Monument denkt. Stuur uw gedachten over dit onderwerp naar levendehistorie@vriendenvandenhaag.nl

Zie ook:

Paleisplein met Wilhelmina Monument
Paleisplein met Wilhelmina Monument
Paleisplein met Wilhelmina Monument
Paleisplein met Wilhelmina Monument
Paleisplein met Wilhelmina Monument
Paleisplein met Wilhelmina Monument