Dossiers


 

Sloop hoeve Ysendoorn op begraafplaats Nieuw Eykenduynen

2017-04-11

Werkgroep Levende Historie betreurt het verlies van 'Hoeve Ysendoorn' op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen aan de Kamperfoeliestraat 2a. Uitvaartonderneming Yarden is volop bezig met de sloop van het monumentale pand, dat tien jaar geleden nog volledig gerenoveerd was.

Monumeldpunt

2017-01-24

Het Monumeldpunt is een nieuw initiatief van de werkgroep Levende Historie. Met ingang van 2017 zal er twee maal per jaar overleg plaatsvinden met Henk Ambachtsheer, hoofd Monumentenzorg van de gemeente Den Haag, om aandacht te vragen voor de monumentale zorgpunten die de werkgroep in de stad signaleert.

Verenigingsdocumenten

De verenigingsdocumenten betreffen:
- de statuten,
- het huishoudelijk reglement,
- de notulen van de Algemene Ledenvergaderingen,
- de jaarverslagen, en
- de privacyverklaring gerelateerd aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Paleisplein met Wilhelmina Monument

2016-10-10

In 2017 gaat de gemeente met de herinrichting van het gebied Heulstraat- Noordeinde beginnen, dan krijgt het monument voor Koningin Wilhelmina te maken met vernieuwingen omdat het ‘Paleisplein’ een aangenamer verblijfklimaat moet krijgen.