Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen

De werkgroep bereidt de standpunten van de vereniging inhoudelijk voor, bv. over grote bouwplannen, verkeersprojecten, parken, de inrichting van de openbare ruimte. Ook het uitdragen van die standpunten is een taak van de werkgroep, bv. via stukjes in het ledenblad, brieven aan het gemeentebestuur, contacten met andere organisaties.
De werkgroep geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies op deze terreinen, zoals over te ondernemen stappen richting gemeentebestuur.

Leden van de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen:

Jacob Bijl (coördinator)
Eveline Blitz
Elsbeth van Hijlckama Vlieg
Christine Sijbesma
Leo van Oorschot

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: stadsbeeldenstadsgroen@vriendenvandenhaag.nl.

 

Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen