Redactie website

De redactie is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website.

Redacteuren:

  • Namens het bestuur: Peter Reijnders
  • Namens de werkgroep Activiteiten en Excursies: Bert de Nennie en Anneke de Graaf
  • Namens de werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen: Elsbeth van Hijlckama Vlieg
  • Namens de redactie Ons Den Haag: Casper de Weerd

Tekstredactie:   Annelou Oorthuys

Boekrecensies:   René Vlaanderen

Opmerkingen, suggesties en/of vragen kunnen worden gemaild naar: website@vriendenvandenhaag.nl.

Redactie website