10-gouden-regels

De tien gouden regels omschrijven hoe een historische stad in deze tijd optimaal kan functioneren. De regels zijn geschreven vanuit de betrokkenheid van gewone Haagse burgers die de stad een warm hart toedragen. Ze zijn opgenomen in Haags Peil, een visie van de vereniging Vrienden van Den Haag, gepubliceerd naar aanleiding van het 35-jarig bestaan.

1. Koester de eigen identiteit

De lokale identiteit is dat wat een stad van andere steden onderscheidt, fysiek en sociaal. Den Haag wordt gekenmerkt door de ligging aan zee, een uitstekend woonklimaat, en de functie van schrijftafel van Nederland. De ruimtelijke kwaliteit staat onder druk van overspannen bouwplannen.

2. Zorg voor veelzijdigheid in harmonie

De ideale historische stad is veelzijdig en evenwichtig, kent differentiatie op elk gebied. Den Haag biedt een scala van mogelijkheden. In de binnenstad dreigt onbalans door teveel verkeer en winkelketens en door te weinig woningen.

3. De stad heeft een menselijke maat

De stad dient primair ingesteld te zijn op lopen, zitten en kijken, op de voetganger, het kind, de bejaarde, de gehandicapte. Dat bevordert ook de veiligheid. Den Haag scoort goed op dit gebied. Bij hoogbouw komt de menselijke maat soms in de verdrukking.

4. Er is harmonie tussen stedenbouw en architectuur

In de ideale stad sluiten architectuur en stedenbouw op elkaar aan, versterken elkaar. In Den Haag zijn op dit gebied vele prachtige (terecht beschermde) stadsgezichten, maar zijn ook gruwelijke wanverhoudingen te zien.

5. Het nieuwe sluit aan op het bestaande

De essentie van de historische stad is de afleesbaarheid van de geschiedenis. Oud en nieuw moeten op elkaar reageren en elkaar versterken. In Den Haag ging het vaak goed, maar soms worden dramatische vergissingen gemaakt (zoals Europol).

6. De ideale stad kent een levendig openbaar leven

Een levendige stad is uitnodigend voor mensen die er komen – voor een breed palet aan activiteiten en voor elkaar. In Den Haag zijn talloze prachtige pleinen, straten en terrassen die stedelijkheid uitstralen. Maar Spuiplein en Palaceplein zijn helaas mislukt.

7. Bij de publieke zaak geldt: de burger voorop

De ideale stad kent een actief, betrokken burgerschap. Het stadsbestuur streeft naar een breed maatschappelijk draagvlak. Deze traditie staat in Den Haag onder druk.

8. Burgers en bestuur gedragen zich als goede rentmeesters

In een historisch waardevolle stad wordt, ook in geval van vernieuwing, behouden wat waardevol is. Ook wordt gezorgd voor toekomstwaarde: duurzaamheid van materialen, van beheer. De nieuwe plannen in Den Haag lijken op dit gebied in gebreke te blijven.

9. Verkeer is een middel, geen doel

In de stad mag het verkeer niet overheersend zijn. Ruim baan voor voetganger, fietser en openbaar vervoer. Auto’s zijn onmisbaar, maar belasten het verblijfsklimaat te veel. In Den Haag zijn diverse wijken met succes aangepakt. Het straatparkeren zou nog meer moeten verschuiven naar garages. En delen van de doorgaande wegen moeten worden ondertunneld.

10. Aandacht voor stadsverfraaiing

Bij stadsverfraaiing gaat het om een ‘extra’ in de inrichting van de openbare ruimte en de aankleding van gebouwen. Stadsverfraaiing begint met zorgvuldigheid. Den Haag is rijk aan ornamentele gevels, zorgvuldige straatprofielen, mooie lantaarnpalen, maar op veel plaatsen dreigt verrommeling.