Brief aan College van B&W over bouwproject Vuurtorenweg

De Vrienden maken zich, samen met de bewonerscommissie van het Wijkoverleg Scheveningen, grote zorgen over het bouwproject op de Vuurtorenweg 35-37 te Scheveningen. Na het inleveren van de brief bleek, dat het oude college van B&W intussen in zijn laatste vergadering de omgevingsvergunning voor dit project heeft verleend, kennelijk voor het ontwerp met 6 bouwlagen. Wij bereiden ons nu, in samenspraak met het WOS en de bewonerscommissie, voor op een bezwaarprocedure.

De foto is van de huidige situatie. Als de bouwplannen doorgaan, komt er een groot appartementencomplex dat 6 lagen hoog is. 

 

Brief aan College van B&W over bouwproject Vuurtorenweg