Bezwaren tegen bouwproject Vuurtorenweg 35-37

In die zienswijze wordt het college verzocht om die vergunning met een bouwhoogte die afwijkt van het geldende bestemmingsplan niet te verlenen c.q. in te trekken. Tevens wordt het college gevraagd om in gesprek te gaan met de omwonenden, de projectontwikkelaar en de Verenigng Vrienden van Den Haag, met als inzet om het compromis met vijf bouwlagen te realiseren.

Lees hier de zienswijze.