Bezwaar bij Raad van State tegen hoogbouw bij vuurtoren

Door de voorgenomen bouw van een zeslaags appartementerncomplex naast de vuurtoren wordt het beeld van dit historische stukje Scheveningen ernstig aangetast. Daarnaast hebben wij grote bezwaren tegen de manier waarop de vergunningverlening door het Haags gemeentebestuur tot stand is gekomen.

Onder grote belangstelling van leden van het wijkoverleg en onze vereniging, zette ons bestuurslid Jacob Bijl de bezwaren uiteen en ging hij in op de vragen van de Staatsraden.

De uitspraak van de Raad van State wordt over zes weken verwacht. Wij blijven u op de hoogte houden.

(foto Kondor Wessels)

Bezwaar bij Raad van State tegen hoogbouw bij vuurtoren