Met elkaar in gesprek over de ontwikkeling in de stad op 11 mei

Als Werkgroep Stadsbeeld en Stadsgroen maken wij ons hard voor het behoud van de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen in onze stad. Ook zetten wij ons in voor het respecteren van cultuurhistorische waarden en karakteristieke bouwstijlen en gebouwen. Dat geldt ook voor de moderne stadsbouw. Die moet niet confectie zijn, maar maatwerk dat in de omgeving past, met kenmerken die wij inwoners herkennen als 'typisch Haags'. Als Werkgroep zijn wij daarom zeer actief met schrijven aan en inspreken bij de gemeente. Ook publiceren wij zeer regelmatig in Ons Den Haag en in de bredere pers zoals Den Haag Centraal. Wij hopen daarmee een stem te geven aan hetgeen wij, en onze leden, belangrijk vinden.

Twee kernvragen die ons daarbij bezighouden zijn: Doen wij de goede dingen? En doen wij de dingen goed? Want uiteindelijk draait het erom of u zich door ons vertegenwoordigd voelt en of wij ons door uw draagvlak gesteund weten. Een "avond met de leden" biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze twee vragen aan u voor te leggen. Wij willen dat doen door de vijf belangrijkste dilemma's die een rol spelen bij onze inhoudelijke keuzes aan u voor te leggen. Keuzes over de bouwhoogtes, het groen, de verdeling over de stadsdelen, het iconische kustbeeld en het veiligstellen van een goede regie bij alle verhoging, verdichting en verstening van onze stad, nu en onder de nieuwe omgevingswet.

Dat doen wij nu eens niet met een lezing, maar interactief, met foto's waarop wij onze dilemma's aan u voorleggen. Waarbij u door middel van rode en groene kaarten kunt stemmen over wat uw keuzes in die dilemma's zijn. Waarna wij per dilemma de uitkomsten zullen bespreken onder leiding van een deskundige gespreksleider. Dit is dus uw kans, beste Vrienden, om uw keuzes en visies kenbaar te maken en ons te helpen ons te blijven inzetten voor het mooie stadsbeeld en stadsgroen waar wij allemaal zoveel liefde voor koesteren.

Woensdag 11 mei 19.30 uur, Muzee Scheveningen; Neptunusstraat 90.

Bereikbaarheid: Parkeren in de buurt van Muzee is maximaal twee uur. Er zijn een paar plekken op het eigen parkeerterreintje voor leden die moeilijk ter been zijn. Het verzoek aan anderen is er niet te parkeren.

Bereikbaarheid met OV: Via de buslijnen 22, 23: uitstappen halte Kurhausweg, dan de Nieuwe Parklaan in en na een tijdje rechtsaf de Neptunusstraat in; 9 minuten lopen.
Via tram lijn 1, uitstappen halte Scheveningse Slag/Museum Beelden aan Zee: stukje teruglopen en linksaf de Rotterdamsestraat in, vervolgens op de kruising met de Neptunusstraat rechtsaf; 7 minuten lopen.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel aanmelden via de website. 

Met elkaar in gesprek over de ontwikkeling in de stad op 11 mei

Aanmelden