Impressie van bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck

Op 8 december bezocht een aantal vrienden de Pastor Van Ars kerk en dat was een succes.

We werden ontvangen met koffie en koek in de ruimte die bij grote drukte bij de kerkviering betrokken kan worden (voor 200 personen), maar normaal afgesloten is met keurige schuifdeuren. Vandaar dat anderhalve meter afstand geen enkel probleem was. Omdat het op eigen houtje de kerk bekijken en bij vragen rond onze gastvrouw te veel mensen zou genereren, hield onze gastvrouw mevrouw J. ten Berge eerst een uitgebreid verhaal in de kerkzaal (uiteraard wij op anderhalve meter gezeten, maar de kerkzaal voor 400 personen is daar ook op ingericht).

Mevrouw Ten Berge is reeds tientallen jaren bij de kerk betrokken en kon dan ook een goed beeld geven van het ontstaan van de kerk, de bouw, de invloed van wat er rond die tijd (begin jaren zestig) speelde in de katholieke kerk. Zo speelde o.a. de uitkomst van de Tweede Synode een rol, waarbij de priester niet meer met zijn rug maar met zijn gezicht naar de gelovigen moest gaan staan. Dat was uiteraard van invloed op het ontwerp. Aldo was niet katholiek en heeft voor de realisatie de hulp ingeroepen van een monnik en architect dom Hans van der Laan. Van der Laan had ervaring met het ontwerpen van katholieke kerken. De kerk heeft geen toren en lijkt een beetje op een bunker. We kregen eerst buiten een toelichting op de architectuur.

Het interieur van de kerk is sober: geen goud en glitter. In het ontwerp komt de cirkel op verschillende plaatsen terug als motief. Zo zijn in- en uitgang cirkelvormig uitgevoerd en komt licht binnen door middel van cirkelvormige bovenlichten. Mevrouw Ten Berge wees ons op de variatie in ruimte, hoogteverschil en licht.

We kregen informatie over de architectonische ontwikkelingen in die tijd en de bekendste architecten, waar Aldo van Eijck contact mee moet hebben gehad. Ook over de rol van de kerkgangers door de jaren heen, die natuurlijk vele wensen hadden, waarvan de meeste niet pasten in het architectonisch ontwerp. Maar een aantal wensen pasten wel en die werden samen met de kerkgangers uitgewerkt. Van Eijck kon dan ook met veel instemmen, hoewel hij geen stem meer had.

Na de vragen kon ieder rondlopen en mevrouw Ten Berge liep rond om vragen te beantwoorden.

Impressie van bezoek aan de Pastoor van Arskerk van architect Aldo van Eyck