Impressie rondleiding Museum Sophiahof

Op een laatkomer na was iedereen op tijd aanwezig en we werden welkom geheten door een medewerkster die ons rondleidde door de tentoonstelling “Vechten voor vrijheid” over het Indische en Molukse verzet. Daarna nam zij ons mee naar de eerste etage waar het Indische Herinneringscentrum (IHC) is gevestigd. We werden ontvangen door mevrouw Leidelmeyer, die ons uitgebreid op een groot scherm liet zien waar men daar mee bezig is; het zoeken naar, en daarna het digitaliseren van passagierslijsten van de Indische repatrianten. Het was indrukwekkend om te zien wat er tot nu toe al bereikt is. Er werden vragen gesteld en als iemand een naam wist van een repatriant ging mevrouw Leidelmeyer enthousiast zoeken op het grote scherm en toverde de gevraagde naam tevoorschijn, compleet met de vermelding van de boot waarmee men naar Nederland was gekomen. Ook de route van het schip kon je volgen en zelfs (als die informatie al voorradig was) waar men terecht was gekomen in Nederland. Het IHC heeft ruim 175 vrijwilligers die vanuit huis op hun computer/laptop informatie kunnen invoeren, maar ze vragen nog steeds vrijwilligers om de ruim 300.000 repatrianten zo mogelijk allemaal ingevoerd te krijgen. Ik heb mij aangemeld en iedereen die zich geroepen voelt kan ook deelnemen.

Er was een vriendin die een tekendoos met correspondentie bij zich had en dat wilde ze aan het IHC schenken. Dat is officieel gebeurd met het tekenen van een verklaring. Daarna werd er door bijna iedereen in de “koffiekamer” thee of koffie met spekkoek genuttigd.

Naar mijn mening een geslaagde excursie.

Werkgroep Activiteiten & Excursies

Impressie rondleiding Museum Sophiahof