Impressie excursie molen en museum Loosduinen

Impressie van een van de twee bezoeken aan Loosduins Museum en molen De Korenaer op 7 en 28 oktober 2021. 

In het kader van onze nadere kennismaking met het stadsdeel Loosduinen brachten we een bezoek aan het museum en de molen van Loosduinen. Het museum De Korenschuur, opgericht in 1983, is onderdeel van de Stichting Oud Loosduinen. Het museum heeft een vaste tentoonstelling over de historie van Loosduinen en een tijdelijke tentoonstelling met het thema: ‘De molens van Loosduinen’, aansluitend op het jubileum van molen De Korenaer.
De huidige molen is gebouwd in 1721. Vrijwillige molenaars houden de molen draaiende en verkopen er onder andere meel.

"De vooruitzichten waren goed, en zo bleek het ook te zijn: lekker zonnetje en weinig wind, ideaal voor een excursie. Zeker de helft van de deelnemers waren op de fiets gekomen!
Corrie Hoekstra, oud-voorzitter en tevens vrijwilligster van de Stichting Oud Loosduinen, heette de Vrienden welkom en lichtte het programma toe: eerst een bezoek plus rondleiding aan de molen en daarna een bezoek aan het museum.
Bij de molen werden we opgewacht door Rien, de vrijwillige molenaar, en door hem met enthousiasme op de hoogte gebracht van de geschiedenis van de molen in het algemeen en de Loosduinse molen in het bijzonder. Daarna volgde een rondleiding in de molen (begane grond, eerste en tweede verdieping die via steile trappen te bereiken waren, alle Vrienden slaagden hierin).
Ook hier toonde de molenaar zich op zijn best: in zeer begrijpelijke taal wist hij ons op de hoogte te brengen van de werking van de molen (van graan tot meel of bloem). Helaas kon hij de molen niet laten draaien bij gebrek aan wind.
Terug bij het museum werden we door Corrie meegenomen naar een zaaltje, waar zij ons bij een kopje koffie vertelde over het ontstaan van het Loosduins Museum. Daarna werd de groep in tweeën gesplitst: de ene groep bezocht eerst de tentoonstelling op de begane grond (gewijd aan het 300-jarig bestaan van de molen) en de andere groep de vaste tentoonstelling op de eerste verdieping, gewijd aan de  de geschiedenis van Loosduinen; daarna wisselden de groepen.
Na afloop (de excursie duurde, als gevolg van het enthousiasme en de vele vragen, veel langer dan gedacht, nl. ruim 2 uur) Corrie bedankt met een set wenskaarten.
Het was zonder meer een geslaagde excursie, gelet op het enthousiasme van de Vrienden. De excursie wordt herhaald op donderdag 28 oktober en wederom hebben zich 12 Vrienden waaronder Marjan als begeleider aangemeld."

Werkgroep Activiteiten

Impressie excursie molen en museum Loosduinen