Impressie excursie brouwerij Kompaan

Het was prima weer om naar brouwerij Kompaan te fietsen. Meerdere Vrienden hadden hetzelfde idee. Iedereen was op tijd en werd door mij ontvangen in het café, waar de best wel aardige muziek behoorlijk luid stond. Mijn verzoek om die iets te dempen werd gehonoreerd en zodoende kon ik de deelnemende Vrienden iets van de biergeschiedenis van Den Haag vertellen. Eerst lange tijd veel kleine bierbrouwerijtjes, omdat het beschikbare water ondrinkbaar was. In de loop der tijden verdwenen de meeste met de komst van het zuivere drinkwater. Eén brouwerij wist uit te groeien naar iets groots: de Zuid-Hollandse Bierbrouwerij (ZHB). Maar ook deze wist het niet te redden. Na verloop van tijd ontstonden er weer kleine bierbrouwerijen: de Broeders van de Oude Molstraat, het Scheveningse bier, Kompaan en laatstelijk Haagse Prael.

Na deze korte inleiding kwam een medewerker van Kompaan ons ophalen voor de rondleiding. Hij sprak gelukkig duidelijk, want dat was vanwege het lawaai van muziek en machines wel nodig. Het hele proces van het bierbrouwen werd erg goed aanschouwelijk gemaakt: mout, water, zeven, vergisten, alcohol toevoegen enz. Het soort bier was afhankelijk van de soort mout en de hoeveelheid alcohol. We kregen volop de tijd om het proces te doorgronden. Het eind van de keten bestond uit het geautomatiseerd vullen van flessen en vaten. Hierna zat de rondleiding erop en kon een ieder een fles bier meenemen (er waren twee soorten) die was "afgekeurd" (te weinig gevuld, onvolkomendheid van het etiket, enz.). Dit gebaar werd door iedereen op prijs gesteld. Na de rondleider bedankt en betaald te hebben, kon iedereen voor eigen rekening nog een of meer biertjes drinken, wat door veel Vrienden werd gedaan.


Werkgroep Activiteiten & Excursies

 

Impressie excursie brouwerij Kompaan