Impressie ‘De invloed van het verkeer op het stadsbeeld’

Verkeersdoorbraken hebben het stadsbeeld in het centrum ingrijpend veranderd. Vanaf 1880 is het kleinschalige stedelijke weefsel in de binnenstad op veel plaatsen doorbroken om ruimte te scheppen voor het verkeer, vooral voor de auto’s en het openbaar vervoer.

In de jaren zestig stond elk plein vol met auto’s, zelfs het Binnenhof. De brede Grote Marktstraat raakte verstopt met auto’s, bussen en trams. Na veel discussie besloot de gemeente om het centrum terug te geven aan de voetgangers. Het verkeer werd aan banden gelegd en in goede banen geleid, eronderdoor en eromheen. Het verblijfsklimaat in de binnenstad is duidelijk verbeterd. De discussie gaat intussen door, bijvoorbeeld over het fietsen in de Grote Marktstraat (en andere winkelstraten) en het kappen van bomen voor de bredere trams.

Hedenmorgen met Jacob de wandeling ‘De invloed van infrastructurele ingrepen in de stad’ gelopen. Zoals altijd weer zeer informatief. Vijf jaar geleden had hij deze wandeling ook georganiseerd en onderweg haalden we nog herinneringen op over hoe de Kalvermarkt er een paar jaar geleden uitzag en er grote zandzakken lagen om te voorkomen dat de parkeerkelder zou gaan drijven. Ook vanuit de deelnemers kwamer gedurende de tocht interessante aanvullingen. Het is wel treurig om te zien hoe de Kalvermarkt eruitziet, met een Amare die van die kant helemaal is ingebouwd. ‘Leuk’ voor de bewoners die wat lager zitten in het luxe-appartementengebouw dat er ongeveer tegenaan gebouwd is (je kan de suiker doorgeven). Maar om de een of andere reden (niemand wist het) is de bouw gestopt en ook de bouw aan de parkeervoorziening eronder (tegenslag voor Amare).

Werkgroep Activiteiten

Impressie  ‘De invloed van het verkeer op het stadsbeeld’