Gerealiseerde excursies en activiteiten

Excursies 2019

Museum Sophiahof
Sint Jacobus de Meerdere kerk
Verdwenen bioscopen
Brouwerij Kompaan
Scheveningse dodenakkers
Het nieuwe Energiekwartier, De Verademing en De Prael
Haagse Stadswijngaard
Wandeling Gebouwd in de Gouden Eeuw
Woningcorporatie Staedion
Haags Modernisme
Boekhorststraat-Lange Beestenmarkt
Aegon - Peter Struycken
Hindoecentrum Sewa Dhaam
Wandeling Van Bloedberg naar Bajes
Sportcampus
Noodzetel
Vrijmetselarij Museum

Overige activiteiten 2019

Aanbieding wenskaarten/Vriendenborrel 28 november
Vriendenborrel 6 november
Algemene Ledenvergadering 23 oktober
Vriendenborrel 18 september
Vriendenborrel 8 mei
Algemene Ledenvergadering 9 april
Vriendenborrel 21 februari
Vriendenborrel voor vrijwilligers 25 januari 

Excursies 2018

Raad van State
Koninklijke Verzamelingen
Hoge Raad
Aegon
Wandeling van Bloedberg naar Bajes
Wandeling Park Sorghvliet
Leger des Heils Den Haag
Damesleesmuseum
Stadskwekerij
Theater De Vaillant
Binckhorst
Het Oude Raadhuis
Papaverhof
Voormalige Amerikaanse ambassade
Afdeling Archeologie in de Tempel
Het nieuwe Energiekwartier, De Verademing en de Haagse Prael

Overige activiteiten 2018

Vriendenborrel/Nieuwjaarsborrel januari 10 januari
Vriendenborrel voor vrijwilligers 26 januari
Algemene Ledenvergadering 10 april
Lustrumbijeenkomst 16 mei De toekomst van Den Haag
Vriendenborrel 5 september
Lustrumbijeenkomst Klimaatverandering, Leefbaarheid en water 22 september Lustrumbijeenkomst De noodzaak van 'historisch besef' 27 oktober
Algemene Ledenvergadering 6 november
Afsluiting 9e lustrum/Presentatie wenskaarten 2018/Vriendenborrel 15 november

Excursies 2017

Kessler Stichting
Lezingenreeks (5) over geschiedenis Den Haag
Haagse afvalverwerking
Sociëteit De Witte
De Nieuwe Regentes en Emma’s Hof
Oud Eik en Duinen
Jacoba's Hof
Scheveningse muurschilderingen
Duindorp
Visafslag
Hoge Raad
Westbroekpark
Rotterdamsebaan
Havenkwartier Scheveningen
Lezing over Schadee
Busrondrit n.a.v. lezing over Schadee
Lezing over De Vernieuwde Stad
Busrondrit n.a.v. lezing over De Vernieuwde Stad
Lezing en bezoek Couperusduin
Afdeling Archeologie Den Haag
Damesleesmuseum

Overige activiteiten 2017

Vriendenborrel voor vrijwilligers januari
Vriendenborrel februari
Algemene Ledenvergadering april met lezing over Laan van Meerdervoort
Vriendenborrel mei
Dag van de Haagse geschiedenis  
Vriendenborrel september
Algemene Ledenvergadering oktober met lezing over Stadsherstel 
Aanbieding wenskaarten/Vriendenborrel november

 

Gerealiseerde excursies en activiteiten