STADgesprek Spuien over het Spuiplein

Het Spuiplein wordt opnieuw ingericht. Deze prominente plek, met roerige geschiedenis, vraagt om een zorgvuldig én bijzonder ontwerp, waarbij de stad alle ruimte verdient om ideeën te spuien.

Platform STAD is gevraagd om gedurende het ontwerptraject voor het nieuwe Spuiplein drie STADgesprekken te organiseren. In dit eerste STADgesprek herijkt Platform STAD de wensen en ideeën die in 2014 zijn opgehaald in de stad. Zijn ze nog steeds relevant? Het ontwerpbureau heeft een aantal uitgangspunten meegekregen voor het ontwerp van het plein. Daar zitten nog wel een aantal lastige dilemma’s tussen. Want wat is de ideale balans tussen rust en reuring? En hoe maak je een plein groen maar toch geschikt voor evenementen?

Ideeën spuien
Met deskundigen die het Spuiplein goed kennen, waaronder Jo Coenen (supervisor Spuikwartier), Peter Drijver (Scala architecten) en Geke Roelink (Filmhuis, ovb), blikt Platform STAD vooruit. Vervolgens kunnen deelnemers in tien deelsessies ideeën spuien, en een aantal opgaven en dilemma’s aanscherpen. 

1. Plein voor iedereen
Het Spuiplein moet een levendig plein worden dat aantrekkelijk is voor iedereen, en mensen in de stad verbindt. Toegankelijk voor skaters en rollators, zand en veen. Hoe zorgen we dat alle Hagenaars en Hagenezen zich thuis voelen op het Spuiplein?

2. Groen
Uit de stad komt een duidelijke wens voor een groen plein. Maar door parkeergarages en de beoogde ruimte voor evenementen op het plein is de ruimte voor groen beperkt. Hoe is er toch groen in te passen en realiseren we een prettige verblijfskwaliteit?

3. Evenementen
Manifestaties en festivals horen bij deze plek in de stad en brengen reuring op het plein. Er is altijd iets te doen of te zien. Maar er wonen ook mensen. Hoe richt je een evenementenplein aantrekkelijk in? En hoe breng je balans aan tussen rust en reuring?

4. Klimaatbestendig
De binnenstad is nu niet klimaatbestendig ingericht. Bij heftige regenbuien moeten grote pleinen water kunnen opvangen. Hoe kan dat op een creatieve manier in het plein worden opgenomen? En hoe voorkomen we hittestress?

5. Routes en bereikbaarheid
Het Spuiplein ligt aan drukke OV- en fietsroutes. De doorgangsroutes moeten straks slim gecombineerd worden met de verblijfsruimtes. En hoe verbinden we het plein met de Schedeldoekshaven, Rivierenbuurt en Turfmarkt?

6. Flexibele inrichting
De omgeving van het Spuiplein is volop in ontwikkeling. In het ontwerp moet daarmee rekening gehouden worden. De grenzen van het plein kunnen veranderen als op termijn bijvoorbeeld de trappen het Mercure hotel worden herontwikkeld. Hoe bouw je flexibiliteit in het ontwerp in?

7. Begrenzing
Het Spuiplein heeft geen duidelijke vorm of grens; het ‘loopt weg’. Met bijvoorbeeld groen of overkapping kun je zorgen dat er toch een pleingevoel en een grens ontstaat. Zouden die grensovergangen hard of zacht moeten zijn?

8. Prettig verblijf
Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om je ergens prettig te voelen. Er zijn veel handvatten voor de inrichting van een prettige plek. Hoe wordt het plein verlicht? Komen er bankjes waar je in de zon kunt zitten? Is er ruimte voor een openbaar toilet?

9. Programmering
Het dagelijkse gebruik van het plein wordt door een groot deel bepaald door de aanwezige voorzieningen en het programma in de plint. Kiosken en horeca staan hoog op het wensenlijstje. Is er ruimte voor terrassen, en lunchconcerten of straattheater?

10. Identiteit
Welke identiteit willen we meegeven aan het nieuwe Spuiplein? Een ‘Wereldplein’ of een ‘Huiskamer’ zijn twee heel verschillende ambities. Is dat in een icoon te vatten? En kan dat cultuuricoon ook functioneel zijn, of in een kunstwerk gevat worden?

Het STADgesprek vindt plaats zonder publiek en is via livestream te volgen. Om de link hiervan te ontvangen kun je je hieronder aanmelden. De deelsessies zijn interactief en vinden online (via Zoom) plaats.

Aanmelden
STADgesprek Spuien over het Spuiplein
Dinsdag 24 november 2020  |  19.00 – 21.00 uur 

Platform STAD is het onafhankelijke platform voor stedelijke ontwikkeling en architectuur in Den Haag.

STADgesprek Spuien over het Spuiplein