Samen STADmaken: naar een Haagse stadmakersbeweging

Stadmakers zetten zich in om hun straat, wijk of stad mooier te maken. Den Haag telt vele actieve bewoners, initiatiefnemers, sociaal ondernemers en creatieven. Stadmakers zijn ook personen binnen grote en kleine organisaties die in samenwerking met de stad werken aan een betere leefomgeving. Zoals het tegengaan van leegstand, aanleggen van voedselbossen, meedenken met gebiedsontwikkeling, promoten van lokale economie en noem maar op!
 
Platform STAD werkt onder de noemer Samen STADmaken aan het verbinden van al deze partijen. Het doel is een beweging bouwen waar betrokkenen elkaar ontmoeten, inspireren, kritisch bevragen en helpen.
Lees meer over samen stadmaken >

Samen STADmaken: naar een Haagse stadmakersbeweging