Impressie excursie woningcorporatie Staedion

Op een snikhete donderdag 24 juni 2019 werden we door Miranda van Wieringen ontvangen in een koele ruimte op het hoofdkantoor van woningcorporatie Staedion. Tijdens de koffie kregen we een interessante lezing van Anneke van Allewien over de woningcorporaties. Eerst een historische terugblik vanaf 1854, waarin de eerste woningbouwvereniging ontstond. De verenigingen werden met de Woningwet in 1901 uitgebouwd tot corporaties en werden ten slotte met de Bruteringsoperatie in de jaren negentig (nagenoeg) financieel onafhankelijk van het Rijk. Nog even ingezoomd op de Vinex en in vogelvlucht het systeem van het rijkshuurbeleid en het huurtoeslagstelsel (het moet de toehoorders geduizeld hebben), waarna de doelstellingen van Staedion toegelicht werden en hoe deze worden ingevuld.  De vele vragen moesten gezien de tijd op een gegeven moment worden afgekapt, maar het was goed te zien hoe geïnteresseerd men was. 

Als woningcorporatie verhuren zij ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen in Den Haag. Kerntaak is het beschikbaar maken van betaalbare woningen door te investeren in nieuwbouw, stadsvernieuwing en onderhoud. Iedereen moet goed, betaalbaar, veilig en gezond kunnen wonen.

Daarbij werken ze aan het verduurzamen en verminderen van het energieverbruik. Het streven is om voor 2020 minimaal 5.000 woningen te voorzien van zonnepanelen. Leefbaarheid ook voor bewoners met een zorgvraag is een belangrijk aandachtspunt, zodat zij zo lang mogelijk de eigen (zelfstandige) manier van leven kunnen behouden.

Vervolgens kregen we een rondrit met de bus langs hun wijken en projecten met deskundige toelichting van Marion Schaap en Cora van der Groot. Het is altijd leerzaam om een toelichting te krijgen op complexen die je wel kent maar er het fijne niet van weet. Aan de opmerkingen in de bus begreep ik dat dit ook voor vele anderen gold, die zeer geïnteresseerd waren. 

Werkgroep Activiteiten en Excursies

Impressie excursie woningcorporatie Staedion