Impressie excursie Scheveningse dodenakkers

Het weer beloofde veel goeds. Iedereen (14 Vrienden) was op tijd in Muzee (1 Vriend was m.k.g. afwezig). Na verwelkoming van de Vrienden en een korte introductie van deze excursie en de inleider (Vriend Henk den Heijer), hield Henk een goed verhaal in de filmzaal, daarbij ondersteund door prachtige afbeeldingen. Er konden vragen worden gesteld en de sfeer zat er meteen goed in. Hierna wandelden we naar Ter Navolging en naar de kerk van Scheveningen (voorheen Antonius Abt!!). Henk, als geboren en getogen Scheveninger, liet niet na tijdens de wandeling te wijzen op mooie stukjes Scheveningen en het daarbij behorende verhaal. De geschiedenis van Ter Navolging werd uitgebreid uit de doeken gedaan. De Fransman Perenot was ervoor verantwoordelijk dat het eerste kerkhof buiten de bebouwde kom (helaas alleen voor notabelen en rijken) werd gerealiseerd. Toen daar na 10 jaar niemand meer werd begraven, dreigde de gemeente het kerkhof te laten ruimen. Op het nippertje liet ene Jol daar zijn doodgeboren kind nog begraven, waardoor het ruimen geen doorgang meer kon vinden. Daarna kwam er een stichting die zich om dit kerkhof ging bekommeren. Inmiddels ligt Ter Navolging in de bebouwde kom, maar er kan nog wel begraven worden. De kerk van Scheveningen is een pareltje, niet alleen van buiten maar ook van binnen (ik was nog nooit binnen geweest!). Daar ligt een ware geschiedenis begraven. Het is zeker de moeite waard deze kerk eens te bezoeken. Tenslotte hebben we de kosteres (Barbara) en Henk hartelijk bedankt.  

Impressie excursie Scheveningse dodenakkers