Bezoek aan het Binnenhof op 7 juni om 14.00 uur

De Vrienden van Den Haag mogen op vrijdag 7 juni een bezoek brengen aan het Binnenhof om de indrukwekkende en complexe renovatieopgave met eigen ogen te aanschouwen.

Tijdens deze dag kunnen we via een speciale wandelroute de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State bezoeken, archeologische vondsten bekijken en architecten en aannemers vragen stellen over hun ontwerpen en bijzondere werkzaamheden.

Datum en tijd: 7 juni om 14.00 uur     
Ingang: Buitenhof 28
Maximaal: 40 personen
Aanmelden: secretariaat@vriendenvandenhaag.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Houd er rekening mee dat u gevraagd kan worden naar een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en dat uw tassen gecontroleerd kunnen worden.

Bezoek aan het Binnenhof op 7 juni om 14.00 uur