Vrijmetselarij Museum

In het monumentale Ordegebouw aan de Javastraat is tevens het Vrijmetselarij Museum en het Cultureel Maçonniek Centrum (CMC) gevestigd. In het CMC zijn de verzamelingen van de Orde ondergebracht: de wereldberoemde bibliotheek, de archieven en de museale collectie in het museum. Ze vormen één ondeelbaar organisch geheel, als belangrijkste bron voor historisch onderzoek op het gebied van de vrijmetselarij in Nederland en daarbuiten. Het museum heeft zich ontwikkeld uit een verzameling 19e-eeuwse gedenkstukken en is uitgegroeid tot een collectie die een beeld geeft van de materiële cultuur van de Nederlandse vrijmetselarij.

In het museum wordt, onder leiding van een gids, vooral de praktijk van de vrijmetselarij belicht – in al haar variaties – aan de hand van schootsvellen en andere regalia, maçonnieke kunstnijverheid, siervoorwerpen, curiositeiten, schilderijen en grafiek. Ook gaan de deuren van de Tempel voor u open: daar krijgt u aan de hand van persoonlijke verhalen inzicht in de rituele praktijk. In deze Werkplaats stapt u even in een totaal andere belevingswereld. Op 22 november jl. is de tentoonstelling ‘Avontuur in Azië, Vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734’ geopend. Deze tentoonstelling belicht de rol van vrijmetselaarsloges in de internationale handel in de 18e en 19e eeuw. De expositie geeft verdieping via een uniek digitaal bladerboek, een combinatie van een fysiek boek en een digitale omgeving.

Datum: woensdag 23 januari (volgeboekt), donderdag 31 januari (volgeboekt) en zondag 10 februari (volgeboekt), woensdag 13 februari (volgeboekt), vrijdag 22 februari (volgeboekt), zondag 3 maart (volgeboekt), alle dagen van 14.00 - 15.30 uur. 
Locatie: CMC/Vrijmetselarij Museum, Javastraat 2B, 2585 AM Den Haag.
Bereikbaarheid: bus 22, 24 en 61 halte Alexanderplein (bus 61 vervangt tijdelijk tram 1 tussen centrum en Scheveningen). Betaald parkeren Alexanderplein.
Aantal deelnemers: 15 per keer. Introducés niet toegestaan. 
Kosten: € 5,-.
Let op: Als u geen museumkaart heeft, moet u in het museum nog entree betalen ad € 7,50. Alleen pinnen.

 

Vrijmetselarij Museum