Haags modernisme, 1918-1940; lezing en busrit

Ook later werd het werk van architecten die zich hadden laten inspireren door ‘de geest van het nieuwe’ overschaduwd door de Nieuwe Haagse School. Dit was ten onrechte, want tijdens het interbellum zijn in Den Haag projecten gerealiseerd van vernieuwers als Jan Duiker, Jan Gerko Wiebenga, Gerrit Rietveld en Johan van Loghem. Een andere baanbrekende figuur was gemeentearchitect Willem Greve, die pionierswerk verrichtte met gietbetonsystemen. Een substantieel deel van de architecten werkte echter in het grensvlak van het modernisme en de Nieuwe Haagse School. Te denken valt aan architectenbureau Buijs en Lürsen en Henk Wegerif, en niet in de laatste plaats aan Jan Wils, wiens Papaverhof een unieke synthese vormt tussen het modernisme, de Nieuwe Haagse School en de esthetische kenmerken van De Stijl.

Om te voorkomen dat er in de bus lange toelichtingen moeten worden gehouden, is gekozen voor een lezing vooraf. De busrit is dus voor degenen die de lezing hebben gevolgd.

Data en tijden: 

Lezing: donderdag 6 juni 10.00 - 12.00 uur.
Locatie: Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28-30 (zijstraat Laan van Meerdervoort).
Bereikbaarheid: tram 3 en 12 halte Fahrenheitstraat. Parkeermogelijkheid in de buurt. Let op: vaak geldt betaald parkeren pas vanaf 18.00 uur, maar niet overal.
Aantal deelnemers: 75. Voor de lezing zijn introducés welkom. 

Busrondrit: donderdag 13 juni 10.00 - 12.00 uur.
Vertrek- en eindpunt: Prinsessegracht 4 (voor de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten).
Bereikbaarheid: lopen vanaf Centraal Station.
Kosten: € 15,- voor lezing en de busrit tezamen. Voor alleen de lezing € 5,-.
Aantal deelnemers: 50.

Aanmeldformulier

Haags modernisme, 1918-1940; lezing en busrit

Excursies zijn exclusief voor leden, tenzij anders aangegeven.

Lid van Vrienden van Den Haag:
Ja
Nee
Haags modernisme, 1918-1940; lezing en busrit